สารจากนายก

สารจากนายก
ชาวนครอุดรธานีที่รักทุกท่านครับ
ไตรมาสแรกของปี 2563 นี้เราชาวนครพนมธานีได้ผ่านบททดสอบสำคัญในการฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกันมาได้ด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้สถานการณ์ที่ในตอนต้นดูเหมือนจะรุนแรงนั้นสามารถคลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่งและขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณในความเสียสละของทุกท่านมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์รถระดับลงและมาตรการของรัฐเริ่มผ่อนปรนผมได้ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องจากประชาชนว่าเราจะต้องคืนบรรยากาศของเมืองโดยเร็วที่สุดโดยเราเริ่มต้นเนินหน้าอีกครั้งด้วยก้าวใหม่ที่รวดเร็วแต่ยังคงไว้ซึ่งความรอบคอบรัดกุมตามแนวทางชีวิตใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขแนะนำเรามีอุดรเซฟมาร์เก็ตเกิดกินใจกลางเมืองอุดรบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นตลาดเช้าชั่วคราวที่ท่านจะได้เลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากพ่อค้าไม่ขายหน้าอย่างอุ่นใจจากมาตรการเว้นระยะห่างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่คัดค้านรวมทั้งรอยยิ้มของทั้งคนซื้อคนขายทำให้อุดรยามเช้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งช่วงที่ผ่านมาทั้งอืมจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์จากตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญที่กลายมาเป็นอ่างล้างมือรีไซเคิลแบบมือไม่สัมผัสที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองผมภูมิใจมากครับที่เทศบาลของเราได้ชุบชีวิตให้วัสดุเหลือใช้ที่เคยถูกทิ้งรกร้างหน้ากลับมาให้บริการพี่น้องประชาชนอีกครั้งซึ่งทุกท่านก็คงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าเราล้างมือเป็นประจำนั้นเป็นอีกวิธีการสำคัญในการที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อ่างล้างมือของเราจึงถูกนำไปตั้งตามสถานที่ชุมชนที่มีการสัญจรของประชาชนจำนวนมากเช่นสวนสาธารณะสถานีตำรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารโรงเรียนเป็นต้นทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านในการดูแลป้องกันตนเองให้อยู่ห่างจากไวรัสโควิด-19 นอกจากความมั่นใจในด้านสาธารณสุขแล้วผมยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่สาธารณะเลยเขตเทศบาลนครอุดรธานีของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มศักยภาพผมขอยกตัวอย่างพื้นที่คลองเจริญที่กำลังจะมีโครงการก่อสร้างพัฒนาภูมิทัศน์ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีโดยชุมชนที่อยู่ล้อมรอบบริเวณนั้นจะมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ใกล้บ้านที่ประกอบไปด้วยทางเดินออกกำลังกายความยาว 1200 เมตรโดมปลุกผักและลานโสเหล่ เพื่อกิจกรรมสาธารณะรวมทั้งตลาดผักปลอดสารพิษซึ่งชุมชนจะสามารถพัฒนาไปได้พร้อมกับการคงไว้ซึ่งวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมส่วนใจกลางเมืองนั้นอีกไม่นานเกินรอโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในระยะแรกก็จะสิ้นสุดลงซึ่งการนำเอาสายไฟและสายเคเบิลลงไปดินนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเมืองไปอย่างสิ้นเชิงและเป็นโอกาสให้เราทุกคนได้ร่วมมือกันออกแบบหนึ่งใหม่ให้สวยงามทันสมัยน่าอยู่และดึงดูดให้นักกรุงเดียวเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดหมายของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี้ผมอยากชวนทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างเมืองของเราให้ก้าวไปครั้งหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ