โครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนโพนบก

คุณสุธณี สุขมา หรือแม่ต้อย ประธาน อสม. ชุมชนโพนบก เล่าว่าชุมชนมีการรวมตัวของผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมหลัก สองกิจกรรมคือการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า และการขับร้องสรภัญญะ ช่วยให้ผู้สูงอายุในชุมชน มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความจำที่ดีขึ้น อีกทั้งการรวมกลุ่มยังทำให้ผู้สูงอายุคลายเหงาจากการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แม่ต้อยบอกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานนี้ นั่นคือการเป็นตัวกลางประสานระหว่างเทศบาลและชุมชนให้ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นทุกปี โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขมาให้คำแนะนำสุขภาพกับผู้สูงอายุ ซึ่งแม่ต้อยบอกว่า ผู้สูงอายุในชุมชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีทุกครั้ง
.
#นครอุดรmovement