เปิดภารกิจ ทีมพิฆาตยุง เทศบาลนครอุดรธานี

ศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ในหน้าฝนก็คือยุง คุณสุพรรณี ปัชชาดี หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครอุดรธานี หรือป้าป้อม แห่ง ทีมพิฆาตยุง บอกว่า ได้รับแจ้งจากโรงเรียนเทศบาล 3 ว่ามีครูและนักเรียนเป็นโรคไข้เลือดออก จึงได้นำทีมพิฆาตยุงมาฉีดพ่นยุง บริเวณโรงเรียน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรค โดยก่อนหน้านี้ ทีมได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุงใน 105 ชุมชนแล้ว ซึ่งขณะนี้ ทีมพิฆาตยุง มีอุปกรณ์ในการกำจัดยุง คือเครื่องฉีดพ่นแบบเดิม ที่ใช้ฉีดในท่อระบายน้ำกับเครื่องฉีดพ่นแบบใหม่ที่เรียกว่า เครื่อง ULV (ultra low volume) ใช้ฉีดน้ำยาเป็นละอองฝอย ซึ่งถึงแม้จะมองไม่เห็นควันชัดเจนเหมือนเครื่องเดิม แต่ประสิทธิภาพในการทำงานในอากาศนั้นดีกว่าโดยทีมพิฆาตยุง จะใช้การฉีดพ่นทั้งสองแบบร่วมกับการใช้รถฉีดพ่นเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณ
.
#นครอุดรmovement