คุยกับนายก TALK

ในช่วงนี้เทศบาลนครอุดรธานีมีการก่อสร้างปรับปรุงหลายส่วนด้วยกันครับ ตั้งแต่งส่วนของงานสาธารณูปโภคจนไปถึงการปรับปรุงพื้นที่ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี สำหรับเรื่องสาธารณโภคนั้น เราได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญน้ำท่วมขังในตอนฝนตกหนัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายในชุมชน 2 ชุมชน ได้แก่ ซอยนาดี ชุมชนนาดี 2 ซอยพละบดีศรีอุดร 2 ชุมชนพละบดีศรีอุดร
และอีกหนึ่งงานปรับปรุงที่กล่าวไปแล้ว คือ การดำเนินว่อมแซมพื้นที่สนามฟุตซอลภายในสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยระยะเวลาในการใช้งานยาวนานนับสิบปีทำให้สภาพพื้นสนามมีความเสื่อมโทรมไปตามการใช้งาน และกาลเวลาซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าใช้สนาม และอาจทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างไม่เต็มที่เทศบาลจึงทำการ รื้อถอน ปรับระดับพื้นผิวสนามเดิมออก และซ่อมแซมด้วยเคมีภัณฑ์พร้อมกันนั้นได้ทำการติดตั้ง TOP COAT บนพื้นสนาม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดิมและเป็นกานช่วยลดอุบัติเหตุในการแข่งขัน สร้างความปลอดภัยให้กับนักกีฬาและผู้ใช้สนามอีกด้วยครับ
นอกจากนั้น เรายังได้ติดตั้งระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถและตรวจสอบความเร็วรวมไปถึงติดตั้งป้ายเตือนเขตตรวจจับความเร็ว บริเวณถนนทหาร ช่วงศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยความเร็วที่เหมาะสมในการขับขี่อยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มักจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งครับ และเรายังมีการติดตั้งกล้องประจำที่จำนวน 40 ชุด ตามทางแยกในถนนสายหลักด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม พฤติกรรมในการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ให้อยู่ภายใต้ความเร็วที่กำหนด ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมถนนด้วยครับ