เข้าพรรษา รักษาศีล สะสมบุญ

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา หรือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งถือเป็นอีกวันทีมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับเพราะจะเป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่เป็นประจำในวัดหรือเสนาสหะ ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ตามความเชื่อแต่โบราณที่ว่าเพื่อนเป็นการป้องกันไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหายนั่นเองครับ และสำหรับพุทธศาสนิกชนเองก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับการทำบุญรักษาศีล ชำระจิตใจให้ผ่องใส งดเว้ยจากอบายมุขทั้งปวงด้วยเช่นกัน
นอกจากนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ยังมีประเพณีการหล่อและแห่เทียนพรรษา ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทานปีที่ 21 เพื่ออันเชิญไปถวายเป็นพระพุทธบูชาแก่พระอารามหลวง ณ วัดโพธิสมภรณ์และวัดมัชฌิมาวาสโดยมาการจักขบวนแห่เทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน การจัดการประกวดเทียนพรรษาของชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมมอบรางวัล จากนั้นจึงทำการอัญเชิญเทียนพรรษพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ์และวัดมัชฌิมาวาส พร้อมทั้งมอบเทียนพรรษาให้กับชุมชนต่าง ๆ จำนวน 25 ต้น นำไปสมโภชเป็นเวลา 1 คืน และนำไปถวายแก่วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยครับ
เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรร่วมกันแต่งการด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาร่วมกันแสดงพลังด้วยกันนะครับ