งานอุดรธานี ฮาล์ฟ มาราธอน 2019

ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วครับสำหรับงานอุดรธานี ฮาล์ฟ มาราธอน 2019 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นคำติชมหรือข้อแนะนำต่างๆ ทุกเสียงจะเป็นตัวช่วยทำให้การจัดงานครั้งต่อไปราบรื่นและดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ โอกาสนี้ผมจึงอยากขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนักวิ่งทุกท่าน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงชาวอุดรธานีที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี เปิดบ้านต้อนรับนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ได้รับผลตอบรับอย่างมหาศาล และทำให้เหล่าผู้มาเยือนได้เก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ จากอุดรธานีกลับไปด้วย แล้วพบกันใหม่ในงานวิ่งเป็ดปีหน้านะครับ

นอกจากงานวิ่งมาราธอน เทศบาลนครอุดรธานียังมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม นั่นก็คือ โครงการคนนครอุดรไร้พุง ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้วครับ สำหรับกิจกรรมมีทั้งการจัดอบรมปรับเปลี่ยนสุขภาพภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และประเมินผลสุขภาพหลังการอบรมในช่วง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 คน มีศักยภาพในการดูแลตนเอง และแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง ให้อยู่เกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วย
ในช่วงนี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าว ซึ่งไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของคนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสัตวืด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกัน เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเอาไว้บริการให้ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 4 เขต สามารถนำสัตว์ของท่านมารับวัคซีนพร้อมขึ้นทะเบียนในเขตชุมชนของท่านได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 042-325176-85 ต่อ 2107 ในวัน-เวลาราชการครับ