16 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลและพนง.เทศบาลฯเคารพธงชาติ

เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นาย อาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีนำ ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี