ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”

         ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
         ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ คลองเลียบถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี