ไม้กวาด ตำบลกุดจับ

การทำไม้กวาดของบ้านโนนชัยพร ได้มีการสืบทอดจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบัน เดิมการทำไม้กวาดของบ้านโนนชัยพรยังไม่ได้นำเอาดอกหญ้าหรือดอกแขกมาทำแต่จะนำเอาใบเป้ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายใบมะพร้าวแต่จะใบเล็กกว่าและเหนียวกว่ามาถักไม้กวาด แต่ก่อนจะยังไม่ได้ทำขายเพียงแต่ทำใช้ในครัวเรือน พอมีชาวบ้านอื่นมาเห็นแล้วขอซื้อไปใช้และบอกต่อกันไปเรื่อยๆ จึงทำให้ชาวบ้านโนนชัยพรที่ทำไม้กวาดเริ่มหันมาทำไม้กวาดขาย และมีการพัฒนานาจากเดิมที่ใช้ใบเป้งทำก็ได้นำเอาดอกหญ้ามาทำไม้กวาด ประกอบกับใบเป้งเริ่มหมด ไม่สามารถปลูกทดแทนได้ โดยมีคนในหมู่บ้าน ชื่อพ่อใหญ่สำอาง เป็นคนนำมาและช่วยสอนให้ชาวบ้านโนนชัยพรทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ต่อมาดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่ในบริเวณป่าใกล้บ้านเริ่มหมด ชาวบ้านโนนชัยพรจึงไปนำดอกหญ้ามาจากอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยครั้งแรกที่นำมาทำไม้กวาดไม่ได้ ซื้อแต่ชาวบ้านจะพากันเหมารถไปเก็บเอง ต่อมาเมื่อทำเป็นเชิงพาณิชย์และต้องใช้ดอกหญ้า จำนวนมาก ชาวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจึงห้าม ไม่ให้ไปเก็บ แต่จะเก็บมาขายให้เพื่อเป็นรายได้ ของชาวอำเภอภูเรือง โดยขายให้กำละ 1 บาท ต่อมาเมื่อราคาสินค้าต่างๆมีราคาแพงขึ้นทำให้ ชาวอำเภอภูเรือ ปรับราคาดอกหญ้าขึ้น เป็น กิโลกรัมละ 30 บาท ปัจจุบันก็ปรับราคาขึ้นอีก เป็นกิโลกรัมละ 45 บาท เนื่องจากดอกหญ้า ในพื้นที่หมดต้องไปเอามาจากประเทศลาวต่อมาเมื่อชาวบ้านโนนชัยพรหันมาประกอบอาชีพเสริมโดยการทำไม้กวาดขาย จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยเริ่มแรกก็มีสมาชิกเพียง 10 ครัวเรือน ที่เข้าร่วม ต่อมาก็มีการขยายรับสมาชิกเพิ่มปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 100 ครัวเรือน ซึ่งในการจับกลุ่ม ก็เพื่อเป็นการต่อรองเรื่องราคาไม้กวาด และหากมีการสั่งซื้อก็จะกระจายไปตามครัวเรือนต่าง ๆ ให้ผลิตแล้ว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทรงหางปลา จะเป็นแบบดั้งเดิม มีความคงทน ทรงหางช้าง มีขนาดใหญ่ และทรงหางไก่ ลักษณะเป็นโค้งๆ เหมือนหางไก่

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนชัยพร

ที่อยู่ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

โทร. 082-1076182