โรงแรมเจริญศรีพาเลซ

ที่อยู่: 60 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-242611-4