โรงแรมการิน

ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทร. 042-211405 ,  042-320515