โบ๊เบ๊ อุดรธานี

ศูนย์กลาง ค้าปลีก ค้าส่ง แห่งใหย่สุดในอุดรธานี

ที่อยู่: ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โทรศัพท์:083 254 1655