โตเกียวใส้แตก ซ๊ะนะโม

ร้านโตเกียวใส้แตก ซ๊ะนะโม ร้านนี้แอดนครขอแนะนำเลยว่า น่าทานมากๆ ใส้แตกสมชื่อเค้าล่ะ มีหลายรสชาติให้เลือกลิ้มลองราคาเริ่มที่ 20 - 50 บาทเท่านั้นเอง และมีใส้ให้เลือก คือ เค็มพิเศษไข่ / ใส้รวม / หวานพิเศษ / พริกเผาหมูหยอง

มีโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อ #สั่งผ่าน grabfood เท่านั้น

ร้านเปิด 10:00 - 20:00 น. (หยุดทุกวันเสาร์)
พิกัด : หลังไปรษณีอุดรธานี, หน้าวัดจีน (ร้านสีเหลือง และไม่ใช่รถเข็น)


#รีวิวอุดร #ขนมโตเกียว #สวดโมกโก้ก #มากก้าก #เจ้าใหม่ #ของแซ่บ #เบิ้ดเมือง #สุด #อร่อยเหาะ #แนวแซ่บอุดร
โ ต เ กี ย ว ใ ส้ เ เ ต ก เ จ้ า ใ ห ม่ ใ น อุ ด ร ธ า นี น ะ จ๊ ะ
ส ว ด โ ม ก โ ก้ ก ที่ เ ดี่ ย ว เ เ ห่ ง เ ดี ย ว เ เ น่ น อ น เ ด้ อ พี่ น้ อ ง เ อ้ ย