แถลงข่าว อุดรธานีจัดประกวดนางงามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติภัค ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า ชิณณ์นนท์ จำกัด ในนามนักเรียนเก่าโรงเรียนวชิราวุธ คุณจรัสศรี ปาละนิติเสนา ผู้จัดการประกวด ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย 2562
โดยเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ กองประกวดนางสาวไทย จัดการประกวดนางสาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นโอกาสของจังหวัดอุดรธานีที่จะได้แสดงศักยภาพในการรองรับการจัดงานระดับประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานี และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมต้อนรับ 20 นางงามจาก 20 จังหวัด เพื่อคัดเลือกนางงามแต่ละจังหวัด 10 ท่าน เป็นนางสาวไทย ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าประกวดในเวทีนางสาวไทยระดับประเทศ ประจำปี 2562 ต่อไป
ขอเชิญชวน...ทุกท่านร่วมให้กำลังใจตัวแทน
สาวงาม ประกวดรอบตัดสินในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ได้ตั้งแต่เวลา 17.30 น.

#นางงามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #นางสาวไทย
#นางสาวไทย๒๕๖๒ #นางสาวไทย2562 #MissThailand