แดกโล๊ด

ที่ตั้ง : ถนนทองใหญ่ (ตรงข้ามเคเอฟซี ยูดีทาวน์) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : 093 105 2506