นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่

ชื่อ-นามสกุล: 
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง: 
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นโยบาย : -