ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

ประกาศเตือน ในช่วง 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และ ชัยภูมิ...
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน