รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี คนที่ 1

ชื่อ-นามสกุล: 
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ

ตำแหน่ง: 
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี