ว่าง (สมาชิกสภา เขต 4)

ชื่อ-นามสกุล :

นางจำลอง ตันสวัสดิ์

 

ตำแหน่ง :

สมาชิกสภา เขต 1