วันแม่ 2562 เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. บริเวณลำคลองเลียบถนนเลี่ยงเมือง
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ นำพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มากกว่า 1,000 คน