วันที่ 13 ของครัว นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน

ปันอิ่ม 1 วัน 1 ชุมชน 1 อิ่ม...
วันที่ 13 ของครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” (20 พค.63) โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมา "เข้าครัว" ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้สถานที่พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเทศบาลเปิดเป็นโรงครัวชั่วคราว
เมนูวันนี้ #ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง 470 กล่อง
แจกที่ชุมชนดงวัด 320 กล่อง พร้อมมะม่วง 100 กก.
แจกตู้ปันอิ่มเทศบาล 150 กล่อง
อาหารปรุงสดใหม่ไม่ใส่ผงชูรส
วัตถุดิบสะอาดทุกขั้นตอน
#ถึงมือพี่น้อง17.00 น.
ที่ดำเนินการ 13 วัน (5-20 พค.63) รวมข้าวกล่องที่แจกไปแล้ว 5,533 กล่อง
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 20 พค.63
1) วิหารโพธิจารี วัดเจ้าแม่กวนอิมบ้านเลื่อม มะม่วงมหาชนก 100 กก.
2) ผอ.กองทะเบียนราษฎรฯ ไข่ไก่ 10 แผง
3) นายปราบดา งามสง่า ศิษย์เก่า รร.มัธยมท.6 ข้าวสาร 1 kg.
วันที่ 19 พค.63
1) สมาคมรวมใจคนพิการ. ไข่ไก่ 3 แผง
2) ท่าน สท.ภูรอสิทธิ์ เวชประดิษฐ์ สท.เขต 3 ขนม 312 ห่อ
3) คุณรัชดา แก่นศิริ ไข่ไก่ 2 แผง
วันที่ 15 พค.63
1) ครอบครัววุฒิประชารัฐ ร้านกาแฟ สี่แยก รร. บ้านหมากแข้ง มอบเนื้อไก่ 50 กก.+ไข่50 แผง
2) คุณอริยา คล้ายกับคำ, คุณเขมณัฏฐ์ โพธิกนิษฐ์ ไข่ไก่ 5 ถาด +น้ำดื่ม 5 แพ็ค
3) นายปราบดา งามสง่า ศิษย์เก่า รร.มัธยมท.6 ข้าวสาร 2 ถุง
4) พ่อค้าถนนคนเดิน ไข่ไก่ 1 แผง

ยินดี..รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ติดต่อได้ที่
id line (line) : udcity
 โทรศัพท์ 082-598-2535
ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19
เทศบาลนครอุดรธานี
อุดรต้องรอด
ชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี