วัดภูทองเทพนิมิต

วัดภูทองเทพนิมิต ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ราว ๆ ปี พ.ศ. 2509 แต่เดิมมีชื่อว่าวัดเทพนิมิตสถิตธาวาส และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น วัดภูทองเทพนิมิต เมื่อปี พ.ศ. 2523 ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระและเจริญศีลภาวนา