วัดป่าศรีคุณาราม

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านจีต ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๒๕ เส้น มีเนื้อที่ ทั้งหมด ๕๕ ไร่ สถานที่่ตั้งวัดนี้ ตั้งแต่โบราณประชาชนทั้งหลายเรียกว่าบริเวณนี้ว่า "เหล่าปลาฝา" (ตะพาบน้ำ) เพราะมีหินรูปปลาฝา ครอบสี่เหลี่ยมเจาะเป็นโพรงสำหรับเก็บสิ่งของอันมีค่า ครั้งสมัยโบราณ