วัดป่าบ้านตาด

วัดบ้านตาดอยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไม่ไกลนัก สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่านบนโคก ล้อมรอบด้วยที่นา พื้นที่ทั้งหมด 163 ไร่ มีกำแพงเป็นรั้วรอบเพื่อป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก อาทิ ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกกระจอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป วัดนี้สร้างขึ้นโดยชาวบ้านตาดได้ถวายที่ดินในการสร้างวัด และพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) และบ้านตาดยังเป็นบ้านของมารดาหลวงตามหาบัวด้วย