วัดป่าบ้านค้อ

ตั้งขึ้นโดยการนำของ "พระอาจารย์ทูล ขิบปปัณโณ" (มรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528

ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระ และฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพะเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี และได้เคยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับฟังอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ การเดินทางไปยังวัดป่าบ้านค้อ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดร-หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2021 สายอุดร-บ้านผือ อีก 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้ออีก 3 กิโลเตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร