วังมัจฉาเพลส

174/24 ซอยร่มเย็นพัฒนา ถ.รอบสระหนองบัว(ศาลเจ้าปู่ย่า) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี, 41000

อุดรธานี, ไทย