รายงานสถานการณ์​ประจำวัน ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงานสถานการณ์​ประจำวัน ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
#พบผู้ติดเชื้อ 1 รายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงนอกจังหวัดอุดรธานี

#ข้อมูลข่าวสาร อุดรธานี
#นครอุดรธานี นิวส์
#เทศบาลนครอุดรธานี เครือข่าย
#เทศบาลนคร อุดร