รางวัลชุมชนต้นแบบ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

เทศบาลนครอุดรธานีให้การสนับสนุน ชุมชนโนนอุทุมพร ได้รับรางวัลชุมชนที่มีการดำเนินงานลด ภาวะโลกร้อน ดีเด่น อันดับ 3 ระดับประเทศ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 6 จากหน่วยงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. ที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553