รางวัลชนะเลิศผู้นำการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมฯ

รับโล่รางวัลเกียรติยศและใบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รางวัลชนะเลิศผู้นำการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคต จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในงาน Thailand Local Government Summit 2016 รับรางวัลเมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559