ย่านถนนทองใหญ่-ถนนประจักษ์ศิลปาคม

ย่านถนนทองใหญ่-ถนนประจักษ์ศิลปาคม เป็นจุดการค้าของถนนสำคัญสองสาย และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสำคัญของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากใกล้กับที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 และสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญ มีศูนย์การค้า ร้านค้า ร้านอาหารหลายประเภทด้วยกัน และยังเป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์ของชาวอุดร ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก

 

©️รูปภาพ วิกิพีเดีย