พิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ท.8

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เทศบาล 8 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมทำบุญพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปประจำโรงเรียน “พระศรีศากยะพุทธลีลามหากรุณาประภาไพโรจน์” เนื่องในวันครบรอบ 37 ปี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เทศบาล 8 โดยได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 162 ทุน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และรับมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้หินอ่อน จำนวน 5 ชุด จากบริษัท อุดรแสงเจริญ (2001) จำกัด