พิธีปลูกต้นไม้โครงการ "ปั่นไปปลูก" เนื่องในวันแม่ 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน โครงการ "ปั่นไปปลูก" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 จากนั้น นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้โครงการ "ปั่นไปปลูก" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ บริเวณสองข้างทางถนนบ้านหนองใหญ่ (หลังประตูกองบิน 23) โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 200 ต้น โดยได้รับความมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน บริษัท คูโบต้า อุดรธานีจำกัด สมาคมธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย อุดรธานี ชมรมจักรยานอุดรธานี ชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนามจังหวัดอุดรธานี กลุ่มอุดรธานี 2029 และประชาชนทั้ง 104 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 1,000 คน