ผ้าย้อมคราม อำเภอเพ็ญ

ผ้าย้อมคราม เป็นการย้อมด้วยกรรมวิธีแบบโบราณดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก ครามที่นำมาย้อมนั้นได้มาจากต้นคราม ให้สีสันที่คงทนถาวร เป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านเขาจะย้อมเส้นด้ายกับน้ำครามที่เตรียมไว้กันก่อน แล้วนำไปทอเป็นผืน จากนั้นก็ตัดเป็นชุดๆ ตามแบบที่ต้องการ ให้สีสันแปลกตาไม่เหมือนกับผ้าชนิดอื่นๆ เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะที่จะเลือกซื้อหาไปเป็นของฝากจากอุดร