นายแหลม เพลิงภูเขียว

ชื่อ-นามสกุล :

นายแหลม เพลิงภูเขียว

 

ตำแหน่ง :

สมาชิกสภา เขต 2