นายอัครเดช แพ่งศรีสาร

ชื่อ-นามสกุล :

นายอัครเดช แพ่งศรีสาร

 

ตำแหน่ง :

สมาชิกสภา เขต 2