นายอรรถกร มาสาซ้าย

ชื่อ-นามสกุล:

นายอรรถกร มาสาซ้าย

 

ตำแหน่ง:

สมาชิกสภา เขต 4