นายสหัช นุ่มวงศ์

ชื่อ-นามสกุล: 
นายสหัช นุ่มวงศ์

ตำแหน่ง: 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นโยบาย: -