นายสนิท สุริยวิทยะ

ชื่อ-นามสกุล :

นายสนิท สุริยวิทยะ

 

ตำแหน่ง :

สมาชิกสภา เขต 3