นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ์

ชื่อ-นามสกุล:

นายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ์

 

ตำแหน่ง:

สมาชิกสภา เขต 3