นายตระกูล มณีกานนท์

ชื่อ-นามสกุล: 
นายตระกูล มณีกานนท์

ตำแหน่ง: 
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นโยบาย: -