รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี คนที่ 3

ชื่อ-นามสกุล: 

(ว่าง)

ตำแหน่ง: 
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี