นายกิตติกร ทีฆธนานนท์

ชื่อ-นามสกุล: 
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์

ตำแหน่ง: 
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นโยบาย: -