ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ชื่อ-นามสกุล: 
นายอาทิตย์ นามบุตร

ตำแหน่ง: 
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี