ท่านใดป้ายทะเบียนหลุด หรือ หาย ติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกันฯ เทศบาลนครอุดรธานี

#ป้ายทะเบียนใครหล่นขอรับที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี และทีมงานโยธาได้เตรียมถุงทราย ไว้ช่วยเหลือประชาชน..

#ขอรับถุงทรายป้องกันน้ำท่วมที่งานป้องกันฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี

#ร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะขวางทางน้ำนะคะ

#ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อเทศบาล
หรือ สายด่วน 199, 1132