ตลาดผ้านาข่า

ตำบล นาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
เปิดบริการทุกวันเวลา : 8:00–18:00 น.