ชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมมอบเงินสมทบ 
วันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มีการออกสลากกาชาด เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และการออกร้านมัจฉากาชาด ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมและการแจกของรางวัลและของสมนาคุณให้กับประชาชนทุกคืน