รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ...BIKE FOR DAD”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ...BIKE FOR DAD” จากพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15  มิถุนายน 2559 โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร