งานแถลงข่าว นางสาวไทย 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานแถลงข่าวการประกวดนางงาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวไทย 2562
ขอเชิญชวน...ทุกท่านร่วมให้กำลังใจตัวแทน
สาวงาม ประกวดรอบตัดสินวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี ได้ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
#นางงามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #นางสาวไทย
#นางสาวไทย๒๕๖๒ #นางสาวไทย2562 #MissThailand