งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7


งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 7
ที่ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
 วันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2563
 จ. - ศ. : 10.30 – 21.00 น.
 ส. - อา. : 10.00 – 21.30 น.