ขอเชิญร่วมงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2563

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้กำหนดจัดให้มีงานประเพณีถวายเทียนพรรษากินเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้รับพระมหากรุณาที่คุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถ้าสะพานเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดโพธิสมภรณ์ (ธรรมยุต) และวัดมัชฌิมาวาส (มหานิกาย) ซึ่งเป็นพระอารามหลวงเป็นการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันรวมได้รับพระราชทานเทียนพรรษาจำนวน 20 ครั้งและในปีพ.ศ. 2563 ได้กำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 โดยในการจัดงานครั้งนี้ให้สบานนครอุดรธานีจัดจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเวลา 1 คืน และจะได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวายเป็นพุทธะบูชา ณ วัดโพธิสมภรณ์และวัดมัชฌิมาวาสตามประเพณีที่จัดขึ้นสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอเชิญท่านพร้อมครอบครัวและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีถวายเทียนพรรษาการประจำปี 2553 ตามกำหนดการดังนี้ (รายละเอียดตามรูปประกอบ)